Dachau Logo
מבוא

ביולי 1944 בזמן שהאימפריה הנאצית הייתה תחת לחצים בכל החזיתות, הבטיח היטלר לגרמנים נשק סודי שישנה את המלחמה לטובת גרמניה ויוביל אותה לניצחון נגד כל בעלות הברית. הנשק הסודי לכאורה, היה מטוס הקרב הסילוני החדשני Messerschmitt Me-262. הגרמנים היו הראשונים לטוס במטוסי סילון אלה לקראת סוף המלחמה, ומאד הפתיעו את בעלות הברית אשר הפציצו את גרמניה יום וליל. להיטלר אזל הזמן והוא קיווה שיבנה מטוסים אלה בכמות מספקת בכדי למחוק את מטוסי האויב, היותר איטיים, משמי גרמניה.

הבעיה של הנאצים הייתה היכן לבנות מטוסים אלה בזמן שגרמניה נמצאת תחת אש ללא הפסקה. הם הגיעו עם 'תוכנית מבריקה' לבנות מפעלים תת-קרקעיים עם גגות מחוזקים בעובי של חמישה מטרים, כך שאף פצצה לא תוכל לחדור פנימה, וכאן מתחיל הסיפור שלנו.

מפעלים תת-קרקעיים אלו נבנו בדמנו, עבדי הכפייה היהודים שהובאו מכל רחבי אירופה.

מיקום המפעלים היה בבווריה, שם ייבנו שלושה מהמפעלים.


דכאו-ברלין מסע אל העבר
קדיש לזליג
נכתב על ידי סולי גנור, ניצול שואה, ישראל,
12 ביוני 2005

KaddishDachau Death March